Στο «φουλ» βάζει τις μηχανές του ελεγκτικού μηχανισμού, από το τέλος του τρέχοντος μηνός, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με κεντρική επιδίωξη την επίτευξη του φετινού στόχου που έχει τεθεί και με βάση το επιχειρησιακό της σχέδιο προβλέπει τη βεβαίωση έως το τέλος του 2021 φόρων ύψους 1,3 δισ. ευρώ.

Στο πλαίσιο αυτό και ταυτόχρονα με την υποβολή των φετινών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ξεκινούν εκτεταμένες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, αποσκοπώντας στην έγκαιρη και ορθή εκπλήρωση των υποχρεώσεων των φορολογουμένων καθώς και στον εντοπισμό της αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης.

Στο στόχαστρο

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ελεγκτικός μηχανισμός θα επικεντρωθεί σε διασταυρώσεις που περιλαμβάνουν επτά βασικούς «στόχους», με σκοπό τον εντοπισμό:

  • των φορολογούμενων που ενώ είχαν σημαντική δραστηριότητα, υπέβαλαν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ.
  • των διαφορών μεταξύ των συνολικών ετήσιων εκροών δηλώσεων ΦΠΑ με τα δηλωθέντα εισοδήματα δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019.
  • των υπόχρεων νομικών προσώπων σε υποβολή αρχικών ή τροποποιητικών δηλώσεων Ε9.
  • των φυσικών προσώπων που πρέπει να προβούν στην υποβολή τροποποιητικών φορολογικών δηλώσεων για πρόσθετες αποδοχές.
  • των εισοδημάτων αλλοδαπής προέλευσης μέσω της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών.
  • των αναδρομικών εισοδημάτων ή πρόσθετων αποδοχών.
  • των αδήλωτων εισοδημάτων από βραχυχρόνιες μισθώσεις με δεδομένα από κάρτες.

Συγκεκριμένα οι έλεγχοι θα επικεντρωθούν σε ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν δήλωσαν εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις κατοικιών τα οποία απέκτησαν κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ετών. Γι’ αυτό άλλωστε και φέτος η ΑΑΔΕ σε συνεργασία με μεγάλες πλατφόρμες διάθεσης ακινήτων για βραχυχρόνιες μισθώσεις συγκεντρώνει ήδη τα στοιχεία για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από ακίνητα τα οποία διατέθηκαν στην Ελλάδα.

Διασταυρώσεις

Τα συγκεκριμένα στοιχεία θα τα επεξεργαστούν οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, προβαίνοντας σε διασταυρώσεις με τα δεδομένα των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος που υπέβαλαν οι ιδιοκτήτες των ακινήτων αυτών πρωτίστως για τα έτη 2018 και 2019.

Επισημαίνεται ότι σε όσες περιπτώσεις οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ διαπιστώσουν ότι τα εισοδήματα αυτά δεν δηλώθηκαν ή δηλώθηκαν ανακριβώς θα αποστείλουν στους ιδιοκτήτες ειδοποιητήρια για την υποβολή εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος. Όσοι ανταποκριθούν στα ειδοποιητήρια θα κληθούν να καταβάλουν τους επιπλέον φόρους εισοδήματος που θα προκύψουν, προσαυξημένους μόνο με τους αναλογούντες τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

Όσοι δεν ανταποκριθούν θα κληθούν να πληρώσουν και τους επιπλέον φόρους αλλά και πρόστιμα για την υποβολή ανακριβών δηλώσεων και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

Έρευνες φοροδιαφυγής

Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί και στις έρευνες φοροδιαφυγής σχετικές με τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών, επεξεργασίας κατασχεμένων στοιχείων και αρχείων, κυκλωμάτων έκδοσης και λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων κ.λπ., καθώς και έρευνες απάτης ΦΠΑ.

Στη διενέργεια όλων των εν λόγω ελέγχων αναμένεται φυσικά να συμβάλουν και τα τεχνολογικά μέσα, τα οποία θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στους φορολογικούς ελέγχους και τις διασταυρώσεις, με τα οποία θα συλλεχθούν οι απαιτούμενες πληροφορίες για τα εισοδήματα που τυχόν έχουν αποκρυφθεί ή παραλείφθηκαν να δηλωθούν.

Αδήλωτα εισοδήματα

Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, ο ελεγκτικός μηχανισμός το επόμενο διάστημα, μεταξύ των άλλων, θα «στοχοποιήσει» κυρίως τα αδήλωτα εισοδήματα που σχετίζονται με τη φορολογία εισοδήματος τόσο των φυσικών όσο και των νομικών προσώπων. Επισημαίνεται ότι τέτοια εισοδήματα μπορεί να είναι τόκοι και μερίσματα που έχουν πιστωθεί σε αλλοδαπούς τραπεζικούς λογαριασμούς και τα οποία δεν έχουν δηλωθεί κατά το φορολογικό έτος που αφορούν, αδήλωτα μισθώματα, εικονικά έσοδα ή έξοδα νομικών προσώπων κ.λπ. Στο πλαίσιο αυτό, οι φορολογούμενοι που τυχόν κινδυνεύουν να μπουν στο στόχαστρο των ελεγκτικών αρχών πρέπει να διακριβώσουν την ύπαρξη τυχόν αδήλωτων εισοδημάτων και εφόσον υπάρχουν τέτοια να προβούν στην υποβολή τροποποιητικών φορολογικών δηλώσεων προτού εκδοθούν σε βάρος τους σημειώματα ελέγχου ή καταλογιστικές πράξεις.

Σαρωτικοί έλεγχοι

Μπορεί οι έλεγχοι να σχεδιάζονται σαρωτικοί, όμως οι εντολές που έχουν τα στελέχη της ΑΑΔΕ είναι πρώτα απ’ όλα να συνειδητοποιούν και συνυπολογίζουν σε κάθε περίπτωση τις επιπτώσεις που έχει προκαλέσει η πανδημία στην αγορά, αφού κεντρική οδηγία του οικονομικού επιτελείου είναι να στηριχθούν οι επιχειρήσεις και η αγορά.

Υπάρχει όμως ένα μεγάλο αλλά. Δεν θα πρέπει να υπάρξει καμία ανοχή στην παραβατικότητα και στη φοροδιαφυγή. Έτσι, οι έλεγχοι ειδικά το «καυτό» τρίμηνο Ιουλίου – Σεπτεμβρίου θα διενεργούνται σε ημερήσια βάση, κατά τις πρωινές, απογευματινές και βραδινές ώρες. Και για όσους δεν το κατανόησαν, ετοιμάζονται έλεγχοι 7 ημέρες την εβδομάδα, 24 ώρες το 24ωρο.