Φωτιά θα πάρουν οι μεταβιβάσεις ακινήτων από το τέλος του μήνα, όταν και καθίστανται υποχρεωτικές ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας my Property της ΑΑΔΕ. Σύμφωνα με συμβολαιογράφους, το γεγονός ότι οι μεταβιβάσεις θα είναι πιο εύκολες και γρήγορες θα αυξήσει κατακόρυφα την κίνηση από φορολογουμένους που θα πληγούν από την αύξηση των αντικειμενικών τιμών από 1-1-2022.

Πριν από το τέλος του μήνα θα ανακοινωθεί αν, εκτός από τις αγοραπωλησίες, θα καταστούν υποχρεωτικά ηλεκτρονικές και οι δηλώσεις για τους φόρους γονικών παροχών και δωρεών, γεγονός που θα επηρεάσει τις συναλλαγές που αναμένεται να πραγματοποιηθούν από τον Ιούλιο και μετά.

Έκρηξη στις μεταβιβάσεις ακινήτων

Στις περιοχές που οι αντικειμενικές αξίες κάνουν άλμα, οι συμβολαιογράφοι και οι ειδικοί της αγοράς αναμένουν «έκρηξη» στις μεταβιβάσεις ακινήτων, καθώς εκτιμούν ότι πολλοί φορολογούμενοι θα σπεύσουν να μεταβιβάσουν ακίνητα προκειμένου να προλάβουν τις νέες τιμές ζώνης που θα ενεργοποιηθούν από την 1η Ιανουαρίου 2022 και τις φορολογικές επιβαρύνσεις.

Ακόμα και στις περιπτώσεις αγοράς πρώτης κατοικίας ή γονικής παροχής που είναι αφορολόγητες έως ένα όριο, η αύξηση των αντικειμενικών αξιών θα «φουσκώσει» τα συμβολαιογραφικά έξοδα και τα έξοδα μεταγραφής.

H υποχρεωτική υποβολή δήλωσης μεταβίβασης ακινήτων ψηφιακά θα ισχύσει από τις 29 Ιουνίου και όσοι φορολογούμενοι αποφασίζουν να πωλήσουν ή να αγοράσουν ακίνητα σε περιοχές εντός συστήματος αντικειμενικών αξιών, καθώς επίσης και οι συνεργαζόμενοι με αυτούς συμβολαιογράφοι, θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά, μέσω του συστήματος ΤΑΧΙSnet, τις δηλώσεις φόρου μεταβίβασης.

Μέσω της εφαρμογής αυτής ο κάθε συμβολαιογράφος θα συμπληρώνει σε ηλεκτρονική φόρμα όχι μόνο τη δήλωση φόρου μεταβίβασης αλλά και τα φύλλα υπολογισμού της αξίας των μεταβιβαζόμενων ακινήτων. Η συμπλήρωση των στοιχείων των μεταβιβαζόμενων ακινήτων και των φύλλων υπολογισμού της φορολογητέας αξίας τους, αφού ολοκληρωθεί από τον συμβολαιογράφο, θα επιτρέπει την προσωρινή αποθήκευση της δήλωσης και την αποστολή της στους λογαριασμούς που έχουν οι αντισυμβαλλόμενοι στο TAXISnet προκειμένου να την επικυρώσουν, μέσω της ίδιας εφαρμογής.

Εφόσον η δήλωση επικυρωθεί τόσο από την πλευρά του πωλητή ή των πωλητών όσο και από την πλευρά του αγοραστή, τότε θα υποβάλλεται οριστικά στο σύστημα TAXISnet, από το οποίο θα εκκαθαρίζεται αυτόματα.

Πράξη προσδιορισμού του φόρου – Ταυτότητα οφειλής

Με την εκκαθάριση της δήλωσης θα εκδίδεται η πράξη προσδιορισμού του φόρου και η Ταυτότητα Οφειλής, οι οποίες θα κοινοποιούνται στον λογαριασμό του αγοραστή στο ΤΑΧΙSnet, προκειμένου αυτός να προχωρήσει στην εξόφληση του βεβαιωθέντος ποσού.

Η πληρωμή του φόρου θα πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας ή μέσω e-banking. Από τη στιγμή που ο αγοραστής θα έχει ολοκληρώσει την εξόφληση του φόρου, θα αποστέλλει το σχετικό αποδεικτικό έγγραφο ηλεκτρονικά στον συμβολαιογράφο, ο οποίος στη συνέχεια θα προχωρεί στην κατάρτιση του μεταβιβαστικού συμβολαίου.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το αφορολόγητο όριο της πρώτης κατοικίας ανέρχεται σε 200.000 ευρώ αν ο αγοραστής είναι άγαμος χωρίς εξαρτώμενα τέκνα ή σε 250.000 ευρώ αν είναι έγγαμος. Προσαυξάνεται δε κατά 25.000 ευρώ για κάθε ένα από τα δύο πρώτα εξαρτώμενα τέκνα του και κατά 30.000 ευρώ επιπλέον για κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του δεύτερου.

Σε 9 βήματα η διαδικασία

Συνοπτικά, η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων περιλαμβάνει τα ακόλουθα 9 βήματα: 

 1. Ο συμβολαιογράφος συντάσσει τη δήλωση για λογαριασμό αγοραστή και πωλητή μέσω της εφαρμογής myProperty.
 2. Η δήλωση αποστέλλεται, μέσω της εφαρμογής, στους λογαριασμούς αγοραστή και πωλητή στο σύστημα TΑΧΙSnet.
 3. Ο αγοραστής και ο πωλητής αποδέχονται τη δήλωση.
 4. Η δήλωση υποβάλλεται αυτόματα και βεβαιώνεται ο φόρος, αν υπάρχει.
 5. Ο συμβολαιογράφος ενημερώνεται αυτόματα για την υποβολή της δήλωσης.
 6. Ο αγοραστής πληρώνει τον φόρο ψηφιακά (με κάρτα ή web banking)
 7. Το TΑΧΙS ενημερώνεται για την πληρωμή του φόρου
 8. Το αποδεικτικό καταβολής αναρτάται στο myProperty για συμβολαιογράφο και αγοραστή
 9. Ο συμβολαιογράφος αναρτά το συμβόλαιο στo myProperty.

Φουσκωμένος ο φόρος μεταβίβασης

Πολύ φουσκωμένος θα είναι ο λογαριασμός για τον φόρο μεταβίβασης 3% από 1-1-2022 για όσους αγοράσουν ακίνητα σε περιοχές με επέκταση του συστήματος ή με νέες εντάξεις. Χαρακτηριστικά παραδείγματα για αγορά ακινήτου 100 τ.μ. που δεν αφορά πρώτη κατοικία:  

 • Στο Μαρούσι, όπου η τιμή από 1.300 αυξάνεται στα 2.000 ευρώ, ο φόρος από 3.900 θα ανέλθει στα 6.000 ευρώ (+2.100 ευρώ ή 53,8%).  
 • Στο Χαλάνδρι, η τιμή αυξάνεται από 1.250 σε 1.900 ευρώ και ο φόρος από 3.750 ευρώ σε 5.700 ευρώ (+1.950 ευρώ ή 52%).
 • Στην Κέρκυρα, η τιμή από 1.050 διαμορφώνεται στα 1.600 ευρώ και ο φόρος από 3.150 σε 4.800 ευρώ (+1.650 ευρώ ή 52,3%).
 • Στη Νέα Αλικαρνασσό, η τιμή της εφορίας από 650 ανεβαίνει στα 900 ευρώ και ο φόρος από 1.950 θα πάει στα 2.700 ευρώ (+750 ευρώ ή 38,46%).  
 • Στην Ιθάκη, από 600 ευρώ η τιμή διαμορφώνεται στα 2.100 ευρώ και ο φόρος από 1.800 ευρώ στα 6.300 ευρώ (+4.500 ευρώ ή 250%).
 • Στη Ρόδο, από 700 η τιμή ανεβαίνει στα 2.100 ευρώ και ο φόρος από τα 2.100 σε 6.300 ευρώ (+4.200 ευρώ ή 200%). 
 • Στην Κω, η τιμή αυξάνεται στα 1.350 από 650 ευρώ και ο φόρος από 1.950 σε 4.050 ευρώ (+2.100 ευρώ ή 107,6%).
 • Στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής, όπου η τιμή από 800 αυξάνεται στα 1.550 ευρώ, ο φόρος από 2.400 ανεβαίνει στα 4.650 ευρώ (+2.250 ευρώ ή 93,75%).
 • Στην Κεφαλονιά, από 700 ευρώ η τιμή πάει στα 1.250 ευρώ και ο φόρος από τα 2.100 στα 3.750 ευρώ (+1.650 ευρώ ή 78,57%).
 • Στη Χερσόνησο Ηρακλείου, η τιμή από 600 διαμορφώνεται στα 1.050 ευρώ και ο φόρος από 1.800 στα 3.150 ευρώ (+1.350 ευρώ ή 75%