Αρχίζει εκπαίδευση στην Πολιτική Άμυνα στους Δήμους

Αρχίζει σε όλους τους Δήμους της χώρας σχέδιο εκπαίδευσης του άμαχου πληθυσμού και ενεργοποιούνται ειδικά τμήματα στους Δήμους για την Πολιτική Άμυνα.

Σύμφωνα με απόφαση του ΚΥΣΕΑ του 2021 σε κάθε Δήμο συστήνεται Γραφείο Πολιτικής Άμυνας ενώ η ενεργοποίησή τους ξεκίνησε ε΄να χρόνο αργότερα.

Ουσιαστικά, η ΕΛΑΣ θα ξεκινήσει εκπαίδευση των υπαλλήλων και πολιτών οι οποίοι θα συνδράμουν τους αμάχους σε περίπτωση πολέμου.
Όταν ηχήσουν οι σειρήνες

Οι Δήμοι θεωρείται ότι θα φροντίσουν για την καθοδήγηση των πολιτών, για συντήρηση και τροφοδοσία τυχόν καταφυγίων και άλλες λεπτομέρειες για την ασφάλεια του άμαχου πληθυσμού. Τα καταφύγια στην Αττική ξεπερνούν τα 900.

Όπως έδειξε ο πόλεμος στην Ουκρανία, και σταθμοί του μετρό μπορούν να αξιοποιηθούν ως καταφύγια. Τα σχέδια έχουν επικαιροποιηθεί και συνδυάζουν τις πρακτικές που ακολουθήθηκαν σε πρόσφατες συγκρούσεις όπως η αξιοποίηση των σειρηνών αν καταρρεύσουν οι επικοινωνίες, δηλαδή το 112.

Στα τέλη Νοεμβρίου θα γίνει εκπαίδευση από την ΕΛΑΣ στο Δήμο Διονύσου, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωσή του. Ανάλογη πρακτική θα ακολουθηθεί και στους υπόλοιπους Δήμους της χώρας.

Start typing and press Enter to search