Σημαντικές αυξήσεις στα τιμολόγια ρεύματος φέρνει η ενεργοποίηση των ρητρών σύνδεσης με τη χονδρεμπορική αγορά. Σύμφωνα πηγές της αγοράς, η χονδρεμπορική τιμή του ρεύματος, αυξήθηκε το δίμηνο Απριλίου – Μαΐου κατά 7% σε σχέση με το Μάρτιο. Ακολούθησε ο Ιούνιος, μήνας κατά τον οποίο η χονδρεμπορική αγορά αυξήθηκε κατά τουλάχιστον 21% ενώ περαιτέρω αύξηση της τάξης του 5% αναμένεται και τον Ιούλιο.

Οι αυξήσεις αυτές στη χονδρεμπορική αγορά μετακυλίονται μέσω των ρητρών στα τιμολόγια που πληρώνουν οι καταναλωτές.

Για παράδειγμα, τα τιμολόγια στη Μέση Τάση κυμαίνονταν, ανάλογα βεβαίως με τον προμηθευτή, στα επίπεδα των 64 – 65 ευρώ/MWh. Πλέον με την ενεργοποίηση των ρητρών οι τιμές έχουν πάει στα 90 ευρώ /MWh (αύξηση 40%) και αναμένεται να αυξηθούν ακόμη περισσότερο.

Για τους οικιακούς καταναλωτές, οι τιμές προ τριμήνου κυμαίνονταν στα επίπεδα των 70 έως 90 ευρώ/MWh ανάλογα πάντα με τον πάροχο και τον τύπο του τιμολογίου. Πλέον με την ενεργοποίηση των ρητρών, για να γίνει ανάκτηση του κόστους των προμηθευτών οι τιμές θα πρέπει να αυξηθούν στα 120 ευρώ/MWh (αύξηση 33% τουλάχιστον).

Σημειώνεται ότι οι αυξήσεις στη χονδρεμπορική αγορά οφείλονται σε έναν συνδυασμό παραγόντων όπως η αύξηση των τιμών των δικαιωμάτων εκπομπής CO2, η αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου και η εκτίναξη της ζήτησης. Η κατάσταση επιδεινώνεται τις περιόδους που είναι μειωμένη η παραγωγή των ΑΠΕ, με αποτέλεσμα οι τιμές να διαμορφώνονται σε επίπεδα ρεκόρ.

Ενδεικτικά, μόλις την περασμένη εβδομάδα, οι τιμές των δικαιωμάτων εκπομπής CO2 κατέγραψαν νέο ρεκόρ στα 58,25 ευρώ/τόνος, όταν μόλις τον περασμένο Δεκέμβριο βρίσκονταν στα 32 ευρώ/τόνος (αύξηση 82%).

Την ίδια στιγμή το φυσικό αέριο καταγράφει υψηλά 13 ετών καθώς το συμβόλαιο TTF βρίσκεται στα 29 ευρώ/MWh όταν την άνοιξη βρίσκονταν στα 15 – 17 ευρώ/MWh (αύξηση 93%) ενώ πέρυσι τον Ιούνιο όταν η αγορά είχε πέσει σε ιστορικά χαμηλά οι τιμές είχαν φτάσει έως και τα 4,9 ευρώ/MWh.

Τα ρεκόρ στις τιμές των ρύπων αλλά και του φυσικού αερίου, σε συνδυασμό με την υψηλή ζήτηση, ασκούν σημαντικές ανοδικές πιέσεις τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά του ρεύματος: την περασμένη εβδομάδα η μέση τιμή εκκαθάρισης στο ενεργειακό χρηματιστήριο κυμάνθηκε από τα 100,33 έως και τα 118,56 ευρώ/MWh, όταν μόλις ένα μήνα πριν βρισκόταν στα 63,16 ευρώ/MWh. Για τον Ιούνιο η μέση τιμή της προημερήσιας αγοράς του χρηματιστηρίου ενέργειας διαμορφώνεται στα 83,47 ευρώ/MWh όταν πέρυσι τον Ιούνιο ήταν λιγότερο από το μισό (40,74 ευρώ/MWh).