Αφορολόγητες από σήμερα γονικές παροχές έως 800.000 ευρώ

Αλλαγή τοπίου στις γονικές παροχές και δωρεές από σήμερα, αφού καταργείται ο φόρος στις γονικές παροχές και στις δωρεές μεταξύ συζύγων και λοιπών στενών συγγενών για ποσά έως 800.000 ευρώ, καθώς και για χρηματικά ποσά μέχρι 800.000 ευρώ, υπό την αυστηρή όμως προϋπόθεση ότι μεταβιβάζονται αποκλειστικά μέσω του τραπεζικού συστήματος.

 Σύμφωνα με τη ρύθμιση δωρεές και γονικές παροχές αφορούν τις ακόλουθες κατηγορίες δικαιούχων:

1. Σύζυγο του κληρονομούμενου.

2. Πρόσωπο το οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με τον κληρονομούμενο και το οποίο λύθηκε με τον θάνατο αυτού, εφόσον η συμβίωση είχε διάρκεια τουλάχιστον 2 ετών.

3. Κατιόντες πρώτου βαθμού (τέκνα από νόμιμο γάμο, τέκνα χωρίς γάμο έναντι της μητέρας, τέκνα αναγνωρισθέντα εκούσια ή δικαστικά έναντι του πατέρα, τέκνα νομιμοποιηθέντα με επιγενόμενο γάμο ή δικαστικά έναντι και των δύο γονέων).

4. Κατιόντες εξ αίματος δεύτερου βαθμού (παππούδες, εγγόνια).

5. Ανιόντες εξ αίματος πρώτου βαθμού.

Παραδείγματα 

1. Για γονική παροχή ακινήτου αξίας 300.000 ευρώ ο φόρος που αναλογεί είναι 1.500 ευρώ, ενώ από την 1η Οκτωβρίου θα είναι μηδενικός.

2. Για ακίνητο αξίας 600.000 ευρώ ο φόρος είναι 16.500 ευρώ και πλέον μηδενίζεται

3. Για γονική παροχή μετρητών ύψους 800.000 ευρώ προβλέπονταν φόρος ύψος 80.000 ευρώ και πλέον θα είναι μηδενικός.

Σημειώνεται ότι από το ύψος των 800.000 ευρώ και πάνω θα ισχύει ότι ίσχυε, δηλαδή φόρος 10%

Start typing and press Enter to search