Με οκτώ απλά βήματα μέσω του υπολογιστή ένα ζευγάρι θα μπορεί να βάζει τέλος στον γάμο του, εφόσον το διαζύγιο είναι συναινετικό και αυτό θα γίνεται μέσω της πύλης gov.gr Οι σύζυγοι, οι δικηγόροι τους και ο συμβολαιογράφος 10 ημέρες μετά, με ένα «κλικ» θα υπογράφουν το τέλος του γάμου.

Με βάση το ρεπορτάζ της εφημερίδας «Τα Νέα» από τα μέσα Ιουλίου θα είναι διαθέσιμη η πιλοτική εφαρμογή μέσω της πύλης gov.gr. Θα υπάρχει και ένα πεδίο κειμένου που θα αφορά τη συμφωνία για την επιμέλεια των τέκνων.

Το πρώτο καθοριστικό βήμα για την παραπάνω αλλαγή, έγινε με την ψήφιση του νέου νομοθετικού πλαισίου για τις «Μεταρρυθμίσεις αναφορικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων, άλλα ζητήματα οικογενειακού δικαίου». Το επόμενο βήμα είναι η οριστικοποίηση της τεχνικής υλοποίησης με προσθήκη σφραγίδας του «gov.gr» στο συμβολαιογραφικό έγγραφο και η έκδοση της αναγκαίας Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ). Εκτιμάται δε ότι η πιλοτική εφαρμογή θα είναι, όπως αναφέρθηκε, τον Ιούλιο.

Η καινοτόμος διάταξη για το «άυλο συναινετικό διαζύγιο» αποτελεί νόμο του κράτους, καθώς η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή προβλέπεται ρητά στην πρόσφατη νομοθετική μεταρρύθμιση για το οικογενειακό δίκαιο που προχώρησε ο υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας.

«Οι σύζυγοι μπορούν με έγγραφη συμφωνία ή κοινή ψηφιακή δήλωση να λύσουν τον γάμο τους. Η έγγραφη συμφωνία καταρτίζεται μεταξύ των συζύγων ή η κοινή ψηφιακή δήλωση υποβάλλεται από αυτούς με την παρουσία ή με ψηφιακή σύμπραξη πληρεξούσιου δικηγόρου αντίστοιχα για καθέναν από αυτούς», σύμφωνα με τον νόμο που ανοίγει τον δρόμο στα ζευγάρια που αποφασίζουν να χωρίσουν συναινετικά να αξιοποιούν τα εργαλεία της σύγχρονης εποχής.

Τα οκτώ βήματα για το διαζύγιο με ένα «κλικ»

  • Βήμα 1ο: Ο ένας εκ των δυο δικηγόρων που εκπροσωπούν το ζευγάρι συνδέεται στην εφαρμογή με τους κωδικούς taxisnet, εισάγοντας τα παρακάτω στοιχεία: Τον αριθμό, τόμο, έτος της Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου, τον κωδικό ληξιαρχείου που το εξέδωσε και το επώνυμο ενός εκ των συζύγων. Εναλλακτικά, είτε τα ΑΦΜ, είτε τους ΑΜΚΑ των δυο συζύγων, αλλά και τα επώνυμα και τα e-mails των δυο συζύγων. Με την ολοκλήρωση του βήματος, οι δικηγόροι και των δυο πλευρών, οι δυο σύζυγοι και ο συμβολαιογράφος λαμβάνουν e-mail που τους ενημερώνει ότι ξεκίνησε η διαδικασία. Ο δεύτερος δικηγόρος λαμβάνει e-mail που τον ενημερώνει ότι πρέπει να συνδεθεί και να επιβεβαιώσει τα στοιχεία.
  • Βήμα 2ο: Ο έτερος δικηγόρος συνδέεται στην εφαρμογή και επιβεβαιώνει τα στοιχεία της υπόθεσης, το τελικό έγγραφο, καθώς και την επιλογή του συμβολαιογράφου.
  • Βήμα 3ο: Οι σύζυγοι, έχοντας ενημερωθεί μέσω e-mail, συνδέονται στην εφαρμογή για να δώσουν την τελική τους συναίνεση για τη συνέχεια της διαδικασίας.
  • Βήμα 4ο: Μόλις και οι δυο σύζυγοι δώσουν την έγκρισή τους στο κείμενο των δυο δικηγόρων και τη συναίνεσής τους για τη συνέχιση της διαδικασίας η εφαρμογή εκκινεί το 10ημερα που μεσολαβεί μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της λύσης του γάμου.
  • Βήμα 5ο: Μόλις παρέλθει το 10ημερο οι δυο σύζυγοι, οι δυο δικηγόροι και ο συμβολαιογράφος ενημερώνονται μέσω e-mail για την παρέλευση 10ημέρου, ώστε να υπογραφεί η συμβολαιογραφική πράξη είτε ψηφιακά, είτε φυσικά.
  • Βήμα 6ο: Μόλις υπογραφεί η συμβολαιογραφική πράξη, ο συμβολαιογράφος εισέρχεται στην εφαρμογή για να οριστικοποιήσει το διαζύγιο. Επίσης, θα υπάρχει και ένα πεδίο κειμένου που θα αφορά τη συμφωνία για την επιμέλεια των τέκνων.
  • Βήμα 7ο: Αν ο γάμος ήταν θρησκευτικός, ο συμβολαιογράφος θα πρέπει να εισαγάγει στην εφαρμογή τα στοιχεία από την απόφαση πνευματικής λύσης γάμου και ειδικότερα την ημερομηνία και Μητρόπολη έκδοσης και τον σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου της Μητρόπολης.
  • Βήμα 8ο: Η εφαρμογή ενημερώνει το μητρώο πολιτών μέσω Webservice, το οποίο επιστρέφει έναν κωδικό/μοναδικό αναγνωριστικό, βάσει του οποίου οι σύζυγοι/δικηγόροι θα μπορούν να επικοινωνήσουν με τον ληξίαρχο για την εξέλιξη της υπόθεσης, αν αυτό χρειαστεί. Οι δυο σύζυγοι, οι δυο δικηγόροι και ο συμβολαιογράφος ενημερώνονται μέσω e-mail για την ολοκλήρωση της συμβολαιογραφικής διαδικασίας. Το e-mail περιλαμβάνει μοναδικό αναγνωριστικό για το διαζύγιο και συνιστά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.