Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου: Αυτές είναι οι οκτώ ταινίες που χρηματοδοτεί, τα ποσά

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου ανακοινώνει εγκρίσεις χρηματοδότησης

στο Πρόγραμμα Έτοιμη Ταινία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου στη συνεδρίαση της 20ης Οκτωβρίου 2023 ενέκρινε τη χρηματοδότηση οκτώ (8) ταινιών στο πλαίσιο του Προγράμματος Έτοιμη Ταινία του υφιστάμενου Κανονισμού Προγραμμάτων Χρηματοδότησης Κινηματογραφικών σχεδίων και έργων

Οι ταινίες που χρηματοδοτεί το ΕΚΚ

Κατά την περίοδο υποβολής προτάσεων, με καταληκτική ημερομηνία 30.06.2023, υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού συνολικά οκτώ (8) ταινίες μυθοπλασίας μεγάλου μήκους και δέκα (10) ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους, από τις οποίες εγκρίθηκε χρηματοδότηση συνολικού ποσού 310.000 € για τέσσερις (4) ταινίες μυθοπλασίας και τέσσερις (4) ντοκιμαντέρ:

ΦΟΝΙΣΣΑ (ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ)

Σενάριο: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΕΗ

Σκηνοθεσία: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΑΘΕΝΑ

Παραγωγή: TANWEER PRODUCTIONS

Ποσό έγκρισης: 80.000€ (χρηματοδότηση έναντι ποσοστού εκμετάλλευσης επί της ταινίας)

BRANDO WITH A GLASS EYE (ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ)

Σενάριο: ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΩΝΗΣ

Σκηνοθεσία: ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΩΝΗΣ

Παραγωγή: FICINO FILMS MON IKE

Ποσό έγκρισης: 80.000€ (χρηματοδότηση έναντι ποσοστού εκμετάλλευσης επί της ταινίας)

ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ (ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ)

Σενάριο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ

Σκηνοθεσία: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ

Παραγωγή: FILMIKI PRODUCTIONS SA

Ποσό έγκρισης: 60.000€ (χρηματοδότηση έναντι ποσοστού εκμετάλλευσης επί της ταινίας)

TRANZIT (ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ)

Σενάριο: ΚΑΡΟΛΟΣ ΖΩΝΑΡΑΣ, ΝΑΤΑΣΑ ΧΑΣΙΩΤΗ

Σκηνοθεσία: ΚΑΡΟΛΟΣ ΖΩΝΑΡΑΣ

Παραγωγή: ΛΕΚΛΕΡΚ ΚΑΤΙΑ ΒΕΡΟΝΙΚ

Ποσό έγκρισης: 20.000 € (ενίσχυση)

A.T.H.E.N.S (ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ)

Σενάριο: ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Σκηνοθεσία: ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Παραγωγή: ART RENEGADE AMKE

Ποσό έγκρισης: 20.000 € (ενίσχυση)

AVANT-DRAG! (ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ)

Σενάριο: ΦΟΙΒΟΣ ΔΟΥΣΟΣ

Σκηνοθεσία: ΦΙΛ ΙΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Παραγωγή: FRENEL O.E.

Ποσό έγκρισης: 20.000 € (ενίσχυση)

Ο ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ (ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ)

Σενάριο: ΣΤΕΛΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ

Σκηνοθεσία: ΣΤΕΛΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ

Παραγωγή: ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΜΕΠΕ

Ποσό έγκρισης: 20.000 € (ενίσχυση)

ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ ΤΟΥ ΤΙΠΟΤΑ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΑ (ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ)

Σενάριο: ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Σκηνοθεσία: ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Παραγωγή: ΑΛΙΠΝΟΟΣ Α.Ε.

Ποσό έγκρισης: 10.000 € (ενίσχυση)

Start typing and press Enter to search