Το  χρονικό «παράθυρο» για προαναγγελία δηλώσεων αναστολής εργασίας με αναδρομική ισχύ από 1η Απριλίου λήγει αύριο Δευτέρα, 12 Απριλίου. Αυτό ισχύει μετά την παράταση που έδωσε το υπουργείο Εργασίας για την υποβολή των δηλώσεων για τις αναστολές του Απριλίου, με αναδρομική ισχύ από 1η Απριλίου. Από τις 13/4/2021 οι επιχειρήσεις – εργοδότες θα μπορούν μόνο να προαναγγέλλουν αυστηρά αναστολές συμβάσεων χωρίς αναδρομική ισχύ, δεν θα μπορούν δηλαδή να αλλάξουν τις δηλώσεις που έχουν υποβάλλει για το χρονικό διάστημα από 1/4/2021 έως και 12/4/2021. Στο μεταξύ, με νέα ΚΥΑ αναπροσαρμόζονται από τη Δευτέρα, 5 Απριλίου, τα παραρτήματα με τους ΚΑΔ, κυρίως για το λιανεμπόριο. Ειδικότερα, επιχειρήσεις των οποίων έχει ανασταλεί η λειτουργία τους με εντολή δημόσιας αρχής σε όλη την επικράτεια, ανεξαρτήτως αν έχουν επιτρεπόμενες ή μη δραστηριότητες, υποχρεούνται να θέσουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους εκτός από αυτούς που απασχολούνται σε επιτρεπόμενες δραστηριότητες. Αντίθετα, επιχειρήσεις που έχουν κλείσει με εντολή δημόσιας αρχής σε περιοχές πολύ αυξημένου κινδύνου, ανεξαρτήτως αν έχουν επιτρεπόμενες ή μη δραστηριότητες, υποχρεούνται να θέσουν σε αναστολή τις συμβάσεις των εργαζομένων τους εκτός από αυτούς που απασχολούνται σε επιτρεπόμενες δραστηριότητες.  Μια επιχείρηση που έχει ήδη υποβάλει δήλωση αναστολής και εξακολουθεί να βρίσκεται στο ίδιο παράρτημα δεν απαιτείται να προβεί σε αλλαγή καθεστώτος υπαγωγής, καθώς παραμένει κλειστή με εντολή δημόσιας αρχής. Αντίθετα, μια επιχείρηση που έχει ήδη υποβάλει δήλωση αναστολής ως πληττόμενη και από 5/4/2021 εντάσσεται σε άλλο καθεστώς – π.χ. κλειστή με κρατική εντολή – θα πρέπει να προβεί σε ορθή επανάληψη της αρχικής δήλωσης αλλάζοντας μόνο το χρονικό διάστημα από 1/4/2021 έως και 4/4/2021. Επίσης, υποβάλει νέα δήλωση από 5/4/2021. Σε περίπτωση που δεν ήταν επιλέξιμη ως πληττόμενη (έως και 4/4/2021), υποβάλει δήλωση αναστολής ως κλειστή από 5/4/2021