Ευρωβαρόμετρο: Υπέρ της κατάργησης των κερμάτων του 1 και των 2 λεπτών του ευρώ οι Ευρωπαίοι

Σε επίπεδα ρεκόρ κινείται η στήριξη του κοινού στο ευρώ, σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του Ευρωβαρόμετρου της Ευωπαικής Επιτροπής. Ένα πρωτοφανές ποσοστό 80% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι το ευρω είναι καλό για την ΕΕ, ενώ το 70% θεωρεί το ευρώ καλό για τη χώρα του. Για την έρευνα του Ευρωβαρόμετρου ερωτήθηκαν περίπου 17.700 άτομα στα 19 κράτη μέλη της ευρωζώνης από τις 22 έως τις 29 Μαρτίου 2021.

Σύμφωνα με την έρευνα του Ευρωβαρόμετρου και τα αποτελέσματα μιας ξεχωριστής ανοικτής δημόσιας διαβούλευσης, όλο και περισσότεροι πολίτες υποστηρίζουν τους κανόνες στρογγυλοποίησης και την κατάργηση των κερμάτων του ενός και των δύο λεπτών του ευρώ. Το Ευρωβαρόμετρο δείχνει ότι το 67% του κοινού τάσσεται υπέρ της κατάργησης των κερμάτων του ενός και των δύο λεπτών του ευρώ μέσω της υποχρεωτικής στρογγυλοποίησης (προς τα πάνω ή προς τα κάτω) στα πλησιέστερα πέντε λεπτά του τελικού ποσού των αγορών. Αυτό υποστηρίζει η πλειοψηφία και στα 19 κράτη μέλη της ευρωζώνης. Από την περίληψη της ανοικτής δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με τους κανόνες στρογγυλοποίησης προκύπτει ότι το 72% όσων απάντησαν δεν θεωρούν χρήσιμα τα κέρματα του ενός και των δύο λεπτών του ευρώ και το 71% θεωρεί ότι θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες στρογγυλοποίησης στα πλησιέστερα πέντε λεπτά του ευρώ. Η πλειονότητα όσων απάντησαν θεωρεί ότι οι κανόνες στρογγυλοποίησης θα πρέπει να είναι υποχρεωτικοί (71%) και εναρμονισμένοι στη ζώνη του ευρώ (77%).

Η δημόσια διαβούλευση διήρκεσε 15 εβδομάδες, από τις 28 Σεπτεμβρίου 2020 έως τις 11 Ιανουαρίου 2021 και συγκέντρωσε 17.033 απαντήσεις.

Start typing and press Enter to search