Την διατήρηση της ενεργοποίησης της γενικής ρήτρας διαφυγής του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, το 2021 και το 2022 και την απενεργοποίησή της το 2023, πρότεινε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Επιτροπή τονίζει ότι η γενική ρήτρα διαφυγής που ενεργοποιήθηκε το Μάρτιο του 2020, επέτρεψε στα κράτη-μέλη να λάβουν πολύ μεγάλα μέτρα δαπανών για την ελαχιστοποίηση του οικονομικού και κοινωνικού αντίκτυπου της πανδημίας.

Ωστόσο, καθώς η οικονομική ανάκαμψη ενισχύεται, τα κράτη μέλη θα κληθούν να κλιμακώσουν σταδιακά την έκτακτη δημόσια στήριξή τους, στοχεύοντας περισσότερο σε τομείς που έχουν υποφέρει περισσότερο από την πανδημία και ενθαρρύνοντας μια οικονομική ανάκαμψη λόγω της πανδημίας.

Όπως τονίζεται, «Μόλις μειωθούν οι κίνδυνοι για την υγεία, τα δημοσιονομικά μέτρα θα πρέπει σταδιακά να γίνουν πιο στοχευμένα και να προάγουν μια ανθεκτική και βιώσιμη ανάκαμψη. Επιπλέον, όσο η οικονομική δραστηριότητα ομαλοποιείται σταδιακά το δεύτερο εξάμηνο του 2021, η Επιτροπή τονίζει ότι οι δημοσιονομικές πολιτικές των κρατών μελών θα πρέπει να διαφοροποιηθούν το 2022, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση ανάκαμψης, τη δημοσιονομική βιωσιμότητα και την ανάγκη μείωσης της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής απόκλισης. «Καθώς η ανάκαμψη λαμβάνει χώρα, η δημοσιονομική πολιτική θα πρέπει να δίνει προτεραιότητα σε μεγαλύτερες δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις που υποστηρίζουν τη μετάβαση προς μια πράσινη και ψηφιακή οικονομία».