Καταργείται η υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας σε νοσοκομεία, καθώς και η υποχρεωτική διενέργεια rapid test για τη λοίμωξη Covid από τους εργαζόμενους που δεν είχαν εμβολιαστεί ή δεν έχουν εμβολιαστεί πλήρως κατά του κορονοϊού.

H υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας προβλέπεται μόνο για το υγειονομικό προσωπικό που έρχεται σε επαφή με ασθενείς υψηλού κινδύνου (ασθενείς ογκολογικοί, ανοσοκατασταλμένοι, μεταμοσχευμένοι και ασθενείς στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας), καθώς και για τους ασθενείς που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου.
Επίσης, η υποχρεωτική διενέργεια rapid test εξακολουθεί να ισχύει πλέον μόνο για τους εργαζόμενους σε κλειστές δομές κοινωνικής φροντίδας του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

Αναφορικά με το επισκεπτήριο, η υποχρεωτική χρήση μάσκας ορίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό της εκάστοτε δημόσιας ή ιδιωτικής δομής υγείας.

Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται η είσοδος στους επισκέπτες που εμφανίζουν συμπτώματα λοίμωξης του αναπνευστικού.