Οκτώ στους 10 εργοδότες δυσκολεύονται να βρουν εξειδικευμένα ταλέντα, δείχνει νέα έρευνα, όπου Έλληνες εργοδότες αποκαλύπτουν τι ψάχνουν στους υπαλλήλους τους.

Από την έρευνα του ομίλου ManrowerGroup, προέκυψαν νέα στοιχεία για τις προσλήψεις υποψηφίων εργαζομένων και τις δεξιότητες που αναζητούν σε αυτούς οι εργοδότες. Στην έρευνα συμμετείχαν, 510 Έλληνες εργοδότες, οι οποίοι αποκάλυψαν πώς αλλάζει η στρατηγική της πρόσληψης, με στόχο να ξεπεραστεί το εμπόδιο της έλλειψης ταλέντων και ποιες είναι οι κυριότερες προσωπικές δεξιότητες που αναζητούν οι εργοδότες στους υποψηφίους.

Ποσοστό 77% των εργοδοτών -για το 2023 -δυσκολεύεται να βρει τον κατάλληλο εργαζόμενο, ενώ το 2022 το ποσοστό αυτό ήταν στο 78%. Αντίστοιχα το 2021 στο 72% και το 2019 στο 77%.
Τι αναζητούν οι εργοδότες

Σύμφωνα με την έρευνα, τα στοιχεία που αναζητούν περισσότερο οι εργοδότες στους υποψηφίους είναι:

Η συνεργασία και ομαδικότητα: 40%
Η υπευθυνότητα και αξιοπιστία: 35%
Η κριτική σκέψη και ανάλυση: 35%.
Η επίλυση προβλημάτων: 32%
Εξοικείωση με την τεχνολογία: 28%

Οι εργοδότες θα προσλάβουν εξίσου προσωρινούς και μόνιμους εργαζόμενους

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, σε μείγμα μόνιμων, προσωρινών και gig απασχολουμένων (οι gig εργαζόμενοι απασχολούνται μέσω πλατφορμών online), θα προχωρήσουν οι Έλληνες εργοδότες τους επόμενους 12 μήνες, για να καλύψουν τις ανάγκες τους.

Συγκεκριμένα, το 32% των εργοδοτών αναφέρει ότι πρόκειται να προχωρήσει σε προσλήψεις τόσο προσωρινών όσο και μόνιμων εργαζομένων. Από την άλλη, το 15% των Ελλήνων εργοδοτών αναφέρει μείωση των προσωρινών και μόνιμων απασχολουμένων, ενώ το 53% δηλώνει ότι δεν θα κάνει καμία αλλαγή.

Επίσης, το 34% των εργοδοτών αναφέρει αύξηση όσον αφορά τους gig εργαζόμενους, το 15% θα προχωρήσει σε μείωση και το 51% δεν θα κάνει καμία αλλαγή. Η έρευνα αναφέρει πως ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι το 55% των εργοδοτών στον κλάδο της Ενέργειας και των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας εκφράζει πιο αισιόδοξες προοπτικές για τους προσωρινά απασχολούμενους, ενώ το 44% στον κλάδο της Πληροφορικής διατυπώνει αισιόδοξες προθέσεις για τους μόνιμους εργαζόμενους.
Οι προθέσεις των εργοδοτών για προσλήψεις ανάλογα με την ηλικία

Οι Έλληνες εργοδότες εξετάζουν τις ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού τους και εστιάζουν σε διαφορετικά σημεία ανάλογα την ηλικιακή ομάδα που ανήκουν οι εργαζόμενοι

Πρόσληψη προτίθεται να κάνει το 36% των εργοδοτών από τη γενιά Ζ (18-26 ετών), το 28% από τους Millenials (27-42 ετών), το 13% από τη Gen X (43-58 ετών) και το 8% από τους Baby Boomers (59-77 ετών). Διακράτηση σκοπεύει να κάνει το 38% των εργοδοτών από τους εργαζόμενους της Gen X, το 30% από το προσωπικό που ανήκει στους Baby Boomers και το 28% από όσους ανήκουν στη γενιά των Millenials.

Αναβάθμιση και επανειδίκευση δεξιοτήτων προτίθεται να κάνει το 31%, με προτεραιότητα για τους εργαζόμενους της Gen Z, το 26% πρωτίστως για το προσωπικό της Gen X, το 24% για τους Millenials και το 15%, επιλέγοντας να προηγηθούν οι baby boomers. Οι εργοδότες καθορίζουν τα ιδανικά soft skills για τη Gen Z: Το 30% τη συνεργασία και ομαδικότητα, το 28% την ενεργή μάθηση και περιέργεια, το 28% την υπευθυνότητα και αξιοπιστία. Οι προσωπικές δεξιότητες που αναζητούν οι εργοδότες στους Baby Boomers είναι εκπαίδευση και καθοδήγηση (23%), υπευθυνότητα και αξιοπιστία (22%), ηγεσία και κοινωνική επιρροή (21%).
Τα σημαντικά στοιχεία της παραγωγικότητας

Οι εργοδότες προσδιορίζουν ποια είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία που οδηγούν στην παραγωγικότητα:

Το 39% προκρίνει την επαγγελματική ανάπτυξη (training, upskilling, reskilling),
Το 38% τους ξεκάθαρους στόχους και σκοπούς,
Το 36% τη θετική εργασιακή κουλτούρα,
Το 36% την ισορροπία εργασίας-προσωπικής ζωής,
Το 32% την αποτελεσματική επικοινωνία και συνεργασία,
Το 25% την αποτελεσματική ανάπτυξη της υπάρχουσας τεχνολογίας,
Το 18% την αξιοποίηση νέων AI-εργαλείων (π.χ. ChatGPT),
το 17% τη διά ζώσης συνεργασία
Το 15% την αυξανόμενη υιοθέτηση της υφιστάμενης τεχνολογίας.

Η πληροφορική παραμένει να είναι ο ισχυρότερος κλάδος στην Ελλάδα για το τέταρτο τρίμηνο του 2023, με τις προοπτικές απασχόλησης να φτάνουν στο +32%.
Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ