Εκτός προστασίας βρίσκονται από σήμερα δεκάδες χιλιάδες οφειλέτες με δάνειο πρώτης κατοικίας, αφού ο νέος πτωχευτικός νόμος που τέθηκε σήμερα σε εφαρμογή προστατεύει μόνο τα δάνεια των ευάλωτων που κοκκίνισαν εν μέσω πανδημίας. Υψηλόβαθμες τραπεζικές πηγές αναφέρουν ότι οι τράπεζες κατέθεσαν πρόταση στο υπουργείο Οικονομικών, ώστε να προστατευτούν και οι «μη ευάλωτοι οφειλέτες πρώτης κατοικίας» από τους πλειστηριασμούς. Προϋπόθεση για να απέχουν εθελοντικά οι τράπεζες από τις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης είναι να εισπράττουν από το Δημόσιο επίδομα στέγασης, μια πρόταση που επεξεργάζεται το ΥΠΟΙΚ, σύμφωνα με πηγές με γνώση των διαδικασιών.

Τι ισχύει πλέον για την α’ κατοικία

Στο στάδιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών που περιλαμβάνει ο νέος νόμος, προβλέπεται επιδότηση δόσης του στεγαστικού δανείου για πέντε έτη υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  1. Το σύνολο των οφειλών προς χρηματοδοτικούς φορείς, το Δημόσιο και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης να είναι τουλάχιστον είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ.
  2. Το υπόλοιπο του δανείου να μην υπερβαίνει τα 135.000 ευρώ (για μονοπρόσωπο νοικοκυριό). Το όριο αυτό προσαυξάνεται κατά 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος και φτάνει έως το μέγιστο ποσό των 215.000 ευρώ.
  3. Το δάνειο να μην έχει καταγγελθεί σε διάστημα πέραν του ενός έτους, γεγονός που θέτει εκτός της προστασίας παλαιότερα -πριν της πανδημίας- κόκκινα δάνεια.
  4. Το νοικοκυριό να είναι ευάλωτο, το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένα κριτήρια επιλεξιμότητας, δηλαδή να έχουν μειωθεί τα οικογενειακά εισοδήματα των μελών του νοικοκυριού και να μη διαθέτουν περιουσία υψηλής αξίας. Συγκεκριμένα, για εισοδήματα έως 1.000 ευρώ να έχει επέλθει μείωση άνω του 20% και για μεγαλύτερα εισοδήματα, μείωση άνω του 30%.
  5. Το ύψος της επιδότησης κυμαίνεται από 70 ευρώ έως 210 ευρώ μηνιαίως.

Το στάδιο δεύτερης ευκαιρίας, που είναι το δεύτερο σκέλος του Πτωχευτικού που περιλαμβάνει την πτώχευση ιδιωτών και επιχειρήσεων, προβλέπει την αγορά της πρώτης κατοικίας από ειδικό φορέα ο οποίος θα τη μισθώνει στον οφειλέτη έναντι ενοικίου το οποίο -για τους ευάλωτους- θα επιδοτείται εν μέρει από το Δημόσιο. Η μίσθωση θα ισχύει για 12 έτη και στη συνέχεια ο δανειολήπτης θα μπορεί να επαναγοράσει την κατοικία του.

Ο εν λόγω φορέας, όμως, δεν αναμένεται να συσταθεί άμεσα, καθώς προβλέπεται ανοιχτή διαγωνιστική διαδικασία που θα διενεργηθεί από το Δημόσιο. Αυτός είναι ο λόγος που τράπεζες και ΥΠΟΙΚ αναζητούν ένα ενδιάμεσο καθεστώς προστασίας από τους πλειστηριασμούς και για όσους δεν είναι ευάλωτοι -τουλάχιστον σύμφωνα με τα όσα ορίζει το νέο πτωχευτικό πλαίσιο- προκειμένου να μην δούμε τους επόμενους μήνες μαζικούς πλειστηριασμούς.

Νέος Πτωχευτικός με 10 πλατφόρμες από σήμερα

Τομή στη διευθέτηση του ιδιωτικού χρέους αποτελεί η σημερινή ημέρα, καθώς πλέον ιδιώτες και επιχειρήσεις μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους προς τις τράπεζες, τα ασφαλιστικά ταμεία και το Δημόσιο μέσω ενός ενιαίου πλαισίου όπου θα συνυπολογίζονται τα περιουσιακά και εισοδηματικά στοιχεία με διαφάνεια και πλήρως ψηφιοποιημένες διαδικασίες.

Για τον λόγο αυτό, η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους θέτει σε λειτουργία σήμερα 10 νέες πλατφόρμες (για ρύθμιση οφειλών, για πτώχευση, για εξυγίανση, για ευάλωτους δανειολήπτες, για φορέα ακινήτων κ.ά.) ώστε το νέο πλαίσιο να λειτουργήσει στην πληρέστερη -μέχρι σήμερα- μορφή του.

Η πλατφόρμα 2ης ευκαιρίας παρέχει μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών τη δυνατότητα ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο σε έως και 240 δόσεις και προς τις τράπεζες σε έως και 420 δόσεις.

Την πρωτοβουλία της ρύθμισης μπορεί να ξεκινήσει είτε ο οφειλέτης είτε η τράπεζα, προτείνοντας διακανονισμό στον δανειολήπτη. Μόλις ο οφειλέτης καταθέσει αίτηση στην πλατφόρμα, οι πιστωτές καταθέτουν πρόταση ρύθμισης και εφόσον ο οφειλέτης τη δεχθεί, καθώς και η πλειοψηφία (60%) των πιστωτών, τότε η ρύθμιση τίθεται σε ισχύ.

Η διαδικασία της αναδιάρθρωσης, όπως ονομάζεται, έχει προθεσμία να ολοκληρωθεί εντός δύο μηνών από την υποβολή της αίτησης στην πλατφόρμα. Αυτομάτως μόλις τεθεί σε εφαρμογή η σύμβαση αναδιάρθρωσης, «παγώνει» κάθε διαδικασία πλειστηριασμού κατά του δανειολήπτη.