θα παρακρατείται μέσω του μηχανισμού είσπραξης ένα μέρος τους για τους δήμους με λιγότερα ακίνητα και μικρότερες αντικειμενικές αξίες, με στόχο να μη χάνει κανείς αυτά που δικαιούται.

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ανεξαρτησίας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέσω της αποκέντρωσης πόρων, θα περάσει σταδιακά τα ταμεία των δήμων η διαχείριση του ΕΝΦΙΑ, χωρίς να αλλάζει κάτι στο μηχανισμό είσπραξης, ο οποίος θα παραμείνει στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Το θέμα βρίσκεται υπό επεξεργασία και μετά την προώθηση του νόμου και τις διαβουλεύσεις για τις νέες αρμοδιότητες κράτους, δήμων, περιφερειών και αποκεντρωμένης διοίκησης αναμένεται το σχέδιο απόδοσης του ΕΝΦΙΑ στα δημοτικά ταμεία.
 
Ουσιαστικά οι φόροι που θα καταβάλλουν οι πολίτες θα πηγαίνουν αυτόματα στους οικείους δήμους, ενώ θα παρακρατείται μέσω του μηχανισμού είσπραξης ένα μέρος τους για τους δήμους με λιγότερα ακίνητα και μικρότερες αντικειμενικές αξίες, με στόχο να μη χάνει κανείς αυτά που δικαιούται. Με το σχέδιο, όπως αναφέρουν κυβερνητικά στελέχη, «διασφαλίζεται η οικονομική αυτοτέλεια των δήμων και υλοποιείται μια μεταρρύθμιση που αλλάζει ριζικά τον τρόπο λειτουργίας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη χώρα μας». Αυτό που διαφοροποιείται είναι ότι, εφόσον θα εισπράττουν ΕΝΦΙΑ οι ΟΤΑ, θα μπορούν να διαχειρίζονται μια σταθερή χρηματοδότηση και να κάνουν καλύτερο προγραμματισμό για τα έργα που προωθούν, χωρίς να εξαρτώνται από την κεντρική διοίκηση.

Στόχος της κυβέρνησης είναι να υπάρξει ένας εξισορροπιστικός μηχανισμός για την κατανομή ανά δήμο, ώστε όλοι να παίρνουν συνολικά το ίδιο ποσό που παίρνουν και σήμερα, τόσο σε ό,τι αφορά τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους, αλλά και την κρατική επιχορήγηση. Για τους φτωχότερους δήμους θα υπάρξει μια διαδικασία, βάσει της οποίας οι ΟΤΑ με αυξημένες εισπράξεις ΕΝΦΙΑ θα δίνουν μέρος των δικών τους εισπράξεων μέσω συγκεκριμένων κριτηρίων.