Η ώρα της Εφορίας έφτασε για περισσότερους από 8.500.000 πολίτες καθώς από την περασμένη Παρασκευή άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή της φορολογικής δήλωσής τους με καταληκτική ημερομηνία την 27η Αυγούστου 2021.

Εφέτος, λόγω των έκτακτων μέτρων που εφαρμόστηκαν κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους και συνεχίζονται έως σήμερα, οι φορολογικές δηλώσεις θα συμπληρωθούν με αρκετές αλλαγές όχι τόσο στο σκέλος των κωδικών όσο στον τρόπο που θα φορολογηθούν εισοδήματα που προέρχονται π.χ. από αναστολές συμβάσεων εργασίας, επιστρεπτέες προκαταβολές, αποζημίωση για ενοίκια κ.τ.λ. Σημαντική αλλαγή θα προκύψει εφέτος για όσους πληττόμενους μισθωτούς ή επαγγελματίες δεν έχουν συγκεντρώσει το απαραίτητο ύψος αποδείξεων με πλαστικό χρήμα καθώς τους δίνεται η δυνατότητα ακόμη και αν εμφανίσουν λιγότερες αποδείξεις να μην επιβαρυνθούν με πέναλτι φόρου 22%.

Σε αρκετές περιπτώσεις οι αλλαγές στο νέο έντυπο της Εφορίας είναι περιπτωσιολογικού χαρακτήρα, ωστόσο σε κάθε περίπτωση χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη συμπλήρωση των κωδικών που δεν είναι ήδη προσυμπληρωμένοι από το σύστημα Taxis για να μην προκύψουν πρόσθετοι φόροι.

Διασταυρώσεις

Για παράδειγμα, στον πίνακα 2 του εντύπου Ε1 (πληροφοριακά στοιχεία) υπάρχει αλλαγή στο λεκτικό της περίπτωσης 4 «Εξαιρείστε από την πραγματοποίηση δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής;». Οι συγκεκριμένοι κωδικοί θα συμπληρωθούν μόνο από όσους απαλλάσσονται από την υποχρέωση πραγματοποίησης δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα.

Στον πίνακα 4 Α (Μισθωτή εργασία) όταν συμπληρώνονται εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις (κωδ. 343-344) χωρίς ηλεκτρονική πληροφόρηση, πρέπει να καταχωρούνται οι ΑΦΜ εργοδοτών ασφαλιστικών φορέων με τα αντίστοιχα ποσά, βάσει των βεβαιώσεων αποδοχών.

Σε αντίθετη περίπτωση κινδυνεύουν οι φορολογούμενοι να επιβαρυνθούν με πρόστιμα και πρόσθετους φόρους καθώς η ΑΑΔΕ προχωρεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε ηλεκτρονικές διασταυρώσεις βάσει των στοιχείων που έχει στη διάθεσή της.

Στον πίνακα 5 βάσει του οποίου προσδιορίζεται η ετήσια αντικειμενική δαπάνη προστέθηκαν στα στοιχεία ακινήτου από ιδιοκατοίκηση κ.τ.λ. οι κωδικοί 217 και 224 για ΤΚ των δευτερευουσών κατοικιών και οι κωδικοί 808-809-810 για συμπλήρωση ΑΦΜ.

Στον πίνακα 7 που αφορά ποσά δαπανών που αφαιρούνται από το συνολικό εισόδημα υπάρχει λεκτική αλλαγή της περίπτωση 1 σε «Δαπάνη αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής». Επίσης, υπάρχει προσθήκη νέων κωδικών 627-628 (περίπτωση 10 «Επιλέξιμες δαπάνες του άρθρου 39Β του Κ.Φ.Ε.»). Στους κωδικούς αυτούς αναγράφεται το συνολικό ποσό δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί εντός του 2020 για λήψη υπηρεσιών για ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων. Οποιοι συμπληρώσουν τους συγκεκριμένους κωδικούς θα έχουν μείωση φόρου εισοδήματος έως 16.000 ευρώ κατανεμημένη σε βάθος 4ετίας (40% δαπανών).