Περισσότερες ώρες την εβδομάδα από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους εργάζονται οι Έλληνες, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, οι Έλληνες εργάζονται 41 ώρες την εβδομάδα κατά μέσο όρο.

Σε μια συνηθισμένη εβδομάδα, οι ώρες εργασίας για άτομα ηλικίας 20-64 ετών ήταν στην Ε.Ε. κατά μέσο όρο 37,5 ώρες, σύμφωνα με στοιχεία του 2022.

Ωστόσο, υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. Οι περισσότερες ώρες εργασίας την εβδομάδα καταγράφηκαν:

στην Ελλάδα (41 ώρες),
στην Πολωνία (40,4),
στη Ρουμανία (40,2),
στη Βουλγαρία (επίσης 40,2).

Στον αντίποδα, οι λιγότερες ώρες εργασίας σε μία εβδομάδα κατεγράφησαν:

στην Ολλανδία (33,2 ώρες),
στη Γερμανία (35,3),
στη Δανία (35,4).