Κατατέθηκε χθες στη Βουλή το νέο εργασιακό νομοσχέδιο, ύστερα από την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης και αφού ελήφθησαν υπ’ όψιν οι προτάσεις από συνδικαλιστικούς και επιστημονικούς φορείς της χώρας.

Ανάμεσα στις διατάξεις που περιλαμβάνει βρίσκεται και αυτή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, που σύμφωνα με το αρμόδιο υπουργείο αποτελεί τη μεγαλύτερη αλλαγή που περιλαμβάνεται στο νέο σχέδιο νόμου. Η ψηφιακή κάρτα εργασίας χρησιμοποιείται ήδη σε συγκεκριμένους χώρους εργασίας και η αρχή για την σταδιακή υιοθέτησή της θα γίνει με αρχή τις μεγαλύτερες εταιρείες.

Στόχος του συγκεκριμένου εγχειρήματος είναι η καταπολέμηση του φαινομένου της μαύρης εργασίας και των απλήρωτων υπερωριών.

Τι είναι η ψηφιακή κάρτα εργασίας

Όπως είχε διευκρινιστεί κατά την παρουσίαση του νομοσχεδίου το ΕΡΓΑΝΗ θα αποκτήσει από το τέλος Ιουνίου νέο προφίλ (ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ) που θα αποτελέσει τη γέφυρα για την υποδοχή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, η οποία χρησιμοποιείται ήδη σε συγκεκριμένους κλάδους στη χώρα μας και αναμένεται να επεκταθεί με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις να κάνουν την αρχή.

Με την ψηφιακή κάρτα εργασίας, το ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ θα ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο για το ωράριο εργασίας των εργαζομένων και θα χαρακτηρίζει αυτόματα κάθε ώρα εργασίας ως κανονικό ωράριο – υπερεργασία, υπερωρία ή διευθέτηση, όπως επίσης τα διαλείμματα, τις ώρες και ημέρες απουσίας, τις άδειες, κλπ.

Αναλυτικότερα, ο εργαζόμενος θα «χτυπά» την κάρτα του όταν ξεκινά και όταν τελειώνει την εργασία του. Η κάρτα θα συνδέεται απευθείας με online σύστημα του «Εργάνη ΙΙ» και έτσι με τον τρόπο αυτό, θα καταγράφεται άμεσα η απασχόλησή του. Η ψηφιακή κάρτα θα είναι εφαρμογή στο κινητό τηλέφωνο ή η υφιστάμενη κάρτα εργασίας που χρησιμοποιούν ήδη πολλές επιχειρήσεις.

Τα πρόστιμα

Καθοριστική, στην προσπάθεια για την καταπολέμηση της μαύρης εργασίας θα αναδειχθεί η προσπάθεια της Επιθεώρησης Εργασίας ως Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή που αντικατέστησε το ΣΕΠΕ η οποία θα πραγματοποιεί συστηματικούς ελέγχους.

Εάν, κατά τον επιτόπιο έλεγχο σε επιχείρηση, διαπιστωθεί ότι η ψηφιακή κάρτα εργαζομένου δεν είναι ενεργοποιημένη, επιβάλλεται στον εργοδότη πρόστιμο 10.500 ευρώ ανά εργαζόμενο που δεν έχει ενεργοποιημένη ψηφιακή κάρτα. Σε περίπτωση που σε τρεις ελέγχους, εντός χρονικού διαστήματος 12 μηνών, διαπιστωθεί η εν λόγω παράβαση, επιβάλλεται προσωρινή διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης για χρονικό διάστημα 15 ημερών.