Η θερινή περίοδος έχει ξεκινήσει από την 1η Απριλίου και οι ώρες κοινής ησυχίας έχουν αλλάξει.

Την 1η Απριλίου 2021, περάσαμε στην εαρινή περίοδο και άλλαξαν και οι ώρες κοινής ησυχίας.

Ως εαρινή ή θερινή περίοδος θεωρείται το χρονικό διάστημα από την 1η Απριλίου 2021 έως την 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Έτσι, λοιπόν, οι ώρες κοινής ησυχίας αναπροσαρμόστηκαν όσον αφορά την μεσημεριανή ανάπαυλα από τις 15:00 έως τις 17:30, ενώ οι βραδινές ώρες καθορίζονται από τις 23:00 έως τις 7:00.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα, η διατάραξη της κοινής ησυχίας είναι παραβίαση που τιμωρείται με ποινή φυλάκισης έως και 5 μήνες.

Σύμφωνα με τη Αστυνομική Διάταξη 3 του 1996, οι ώρες μεσημβρινής και νυκτερινής ησυχίας είναι οι ακόλουθες:

Κατά τη θερινή περίοδο από 15:00 έως 17:30 και από 23:00 έως 07:00.

Κατά τη χειμερινή περίοδο από 15:30 έως 17:30 και από 22:00 έως 07:30.

Τέλος, θερινή περίοδος λογίζεται ως το χρονικό διάστημα από την 1η Απριλίου έως την 30ή Σεπτεμβρίου, ενώ χειμερινή περίοδος λογίζεται το χρονικό διάστημα από την 1η Οκτωβρίου έως την 31η Μαρτίου.