Η επόμενη αργία που αναμένεται να έρθει μετά το Πάσχα είναι αυτή του Αγίου Πνεύματος, το οποίο εορτάζεται πάντα ημέρα Δευτέρα.

Το Πάσχα εορτάστηκε στις 2 Μαΐου επομένως η επόμενη αργία, σύμφωνα με το ημερολόγιο, είναι αυτή του Αγίου Πνεύματος, τη Δευτέρα 21 Ιουνίου.

Συγκεκριμένα, του Αγίου Πνεύματος είναι η επόμενη ημέρα από την Κυριακή της Πεντηκοστής και είναι αργία για τις δημόσιες υπηρεσίες και πολλούς άλλους εργαζόμενους.

Υπενθυμίζεται ότι, κατά τη χριστιανική παράδοση, το Άγιο Πνεύμα είναι μια από τις τρεις υποστάσεις ή πρόσωπα της Αγίας Τριάδας, δηλαδή του ενός και μοναδικού Θεού, επομένως το Άγιο Πνεύμα «συμπροσκυνείται και συνδοξάζεται» με τον Πατέρα και τον Υιό.