Στο ενδεχόμενο να αποφασιστεί μία καθολική ρύθμιση οφειλών με το τέλος της πανδημίας του κορωνοϊού αναφέρθηκαν πηγές του υπουργείου Οικονομικών κατά τη διάρκεια σημερινής ενημέρωσης δημοσιογράφων.

Οι ίδιοι παράγοντες ανέφεραν πως τα χρέη προς το Δημόσιο, λόγω των αναστολών πληρωμών, φτάνουν ήδη στα 7 δισ. ευρώ περίπου και θα πρέπει να εξοφληθούν από το 2022 και μετά.

Εκ των 7 δισ. ευρώ, τα 2 δισ. ευρώ περίπου, σχετίζονται με αναβολές πληρωμών φόρων και εισφορών και 5 δισ. ευρώ αφορούν στα δάνεια της Επιστρεπτέας Προκαταβολής που θα αρχίσουν να εξοφλούνται από το 2022.

Δεδομένου ότι ανά έτος προκύπτει ένα ποσό προς εξόφληση ύψους 1,5 δισ. ευρώ , ήτοι 300 ευρώ το μήνα ανά επιχείρηση εξετάζεται μια καθολική ρύθμιση οφειλών, η οποία θα αποκρυσταλλωθεί στο τέλος της πανδημίας και πάντα με γνώμονα την πορεία της οικονομίας.

Οι παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών σημείωσαν πως οι μεγάλες εταιρείες θα έχουν τη δυνατότητα να επιστρέψουν αυτά τα χρήματα, λόγω των χρημάτων που θα λάβουν και από τους αναμενόμενους κοινοτικούς πόρους, ωστόσο αυτό που απασχολεί είναι τι θα γίνει με τις εταιρείες που προ κρίσης ήταν μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας.